Driftinformation

Här publiceras av oss kända driftstörningar avseende beställningscentralen. 


Aktuella driftstörningar

Det finns för tillfället inga aktuella driftstörningar.

Planerade driftarbeten

Det finns för tillfället inga planerade driftarbeten.