Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Dataskyddslagen (GDPR) gäller från och med 25 maj 2018.
Vi värnar om din integritet, dina personuppgifter är dina och du har rätt till dem.

För att vi ska kunna möjliggöra förmedling av taxiresor måste vi behandla personuppgifter, naturligtvis inte mer uppgifter än vad som är nödvändigt för uppdraget. Den lagliga grund som vi använder för behandling av personuppgifter är avtal och vid behov samtycke.

Principer för att skydda din identitet.

  • Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet.
  • Vi ska aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs, och de personuppgifter som behandlas ska vara tydligt kopplade till ändamålet. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov, för att de kan vara "bra att ha".
  • Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet.
Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos oss, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, det vill säga att dina uppgifter raderas.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på adm@x-taxi.se